Kombo logo

Programma

Het activiteitenprogramma wordt per groep, afhankelijk van het groepsniveau,

al of niet in overleg met de deelnemers vastgesteld.

 

De data van de bijeenkomsten worden voor een jaar vooruit vastgesteld;

het inhoudelijke programma wordt per kwartaal en globaal voor een jaar ingevuld.

 

Afhankelijk van de groep en de aard van de gekozen activiteiten wordt er

in het programma rekening mee gehouden dat de thema’s op elkaar aansluiten.

Soms kunnen die worden aangevuld met een excursie.

 

In de programma’s wordt altijd, naast de educatieve thema’s, ook tijd ingeruimd voor ontspanning.

Copyright © 2018 Kombo-vrijetijd.

kom bij ons Kombo-vrijetijd

Made by maxartz15