Kombo logo

Geschiedenis

In 1992 werd door een groep schoolverlaters van Mytylschool De Schalm “The Young Ones” opgericht,

om buiten schooltijd sociale contacten verder te ontwikkelen.

 

Vrijwilligers voor de begeleiding waren afkomstig van de SPD.

 

Toen in mei 1995 de SPD (nu MEE) moest reorganiseren,

werden 3 activiteitengroepen voor mensen met een verstandelijke beperking afgestoten.

 

Samen met The Young Ones zijn die samengebracht in de nieuwe stichting KOMBO.

The Young Ones bleef bestaan tot 2009, waarna de groep bij gebrek aan belangstelling werd opgeheven.

Copyright © 2018 Kombo-vrijetijd.

kom bij ons Kombo-vrijetijd

Made by maxartz15