Kombo logo

Doelstelling

Het doel van Stichting KOMBO is de zelfstandigheid en sociale weerbaarheid van de doelgroep te vergroten,

zodat de deelnemers zich beter in de lokale samenleving kunnen handhaven.

Stichting KOMBO probeert dit te bereiken door het aanbieden van zowel ontspannende als vormende activiteiten.

 

In een groep leren de deelnemers:

 

·  het omgaan met "lotgenoten";

 

·  het omgaan met eigen beperkingen en handicap en het accepteren hiervan;

 

·  het positief leren omgaan met problemen in woon/ werksituaties en in relaties.

 

De activiteiten zijn gericht op:

 

·  ontspanning in een vertrouwde sfeer;

 

·  voorkómen van sociaal isolement;

 

·  verbreden van de eigen horizon;

 

·  opbouwen van zelfvertrouwen;

 

·  vergroten van de zelfredzaamheid;

 

·  integreren in de maatschappij.

Copyright © 2018 Kombo-vrijetijd.

kom bij ons Kombo-vrijetijd

Made by maxartz15