Kombo logo

Doelstelling

Stichting KOMBO staat open voor mensen met ontwikkelings-,

gedrags- en/of leerstoornissen die moeilijk aansluiting vinden bij de bestaande vrijetijdsmogelijkheden.

 

Wel wordt een zekere mate van zelfredzaamheid verwacht:

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kunnen functioneren in een groep en actief kunnen deelnemen aan het groepsproces.

Zij moeten zodanig mobiel zijn dat ze aan het gehele programma kunnen deelnemen;

dit houdt onder andere in dat ze - eventueel met begeleiding –

 

·   van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken,

 

·   geheel zelfverzorgend moeten zijn,

 

·   met hun gedrag of beperking geen belemmering mogen zijn

voor andere deelnemers en de uit te voeren activiteiten.

Copyright © 2018 Kombo-vrijetijd.

kom bij ons Kombo-vrijetijd

Made by maxartz15