Kombo logo

Bestuur

Het bestuur van KOMBO bestaat uit een Dagelijks Bestuur:

voorzitter, secretaris en penningmeester; en algemene bestuursleden.

Deze vormen tezamen het Algemeen Bestuur.

Van de algemene bestuursleden hebben er 3 een contactfunctie met één van de drie activiteitengroepen.

 

In 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

 

Voorzitter: Peter Hurks

Secretaris: Eline Smit

Penningmeester: Gerry Rijvers-Vermeulen

Contactpersoon Sam Sam: Piet Snijders

Contactpersoon Friends: Carl Stam

Contactpersoon Goede Maatjes: vacature(waarnemend: secretaris)

 

Het AB vergadert minimaal 1 keer per kwartaal; het DB zo vaak als nodig is, doch minimaal 1 keer per maand.

Copyright © 2018 Kombo-vrijetijd.

kom bij ons Kombo-vrijetijd

Made by maxartz15